Про нас

Осяжний Обрій – громадська правозахисна, аналітична організація

Заснована юристами-однодумцями на початку 2020 року, як реакція на потреби часу – створення ціннісного осередку активних людей, які готові критично, незаангажовано мислити і приймати участь у формуванні якісно-нової реальності

Створення організації обумовлено:

Прагненням протидіяти негативним явищам соціального життя в Україні: правовий нігілізм, неефективне державне управління, відсутність справедливості, недієвість органів правопорядку

Деактуалізацією елементарних людських цінностей: чесність, принциповість, свобода слова

Швидкоплинністю нашого з вами життєвого часу та загрозами втратити незалежність та можливість будувати країну

Наші цілі:

Посилити роль верховенства права в країні

Сприяти захисту інформації

Сприяти трансформації Служби безпеки України в ефективну спецслужбу